Jun 01

De aankoop of verkoop van een woning, een bouwvergunning, het afvoeren van een hoeveelheid grond: het zijn allemaal redenen voor mensen om te denken dat ze een zogenaamde schonegrondverklaring nodig hebben. De realiteit is toch net even anders.

Alhoewel de term schonegrondverklaring erg logisch en doeltreffend klinkt, wordt deze al een tijdje niet meer gebruikt door de vakmensen. De term heeft ondertussen plaatsgemaakt voor nieuw vakjargon, zoals verkennend bodemonderzoek en partijkeuring. Maar nu rijst natuurlijk de vraag: Wanneer is welk onderzoek van toepassing?

Allereerst is daar het verkennend bodemonderzoek. Dit onderzoek (uitgevoerd op basis van NEN5740) heb je in de regel nodig wanneer je iets gaat bouwen. Dit kan een woning zijn, bedrijfspand, een aan- of uitbouw of wat dan ook.
Daarnaast komt het ook geregeld voor dat mensen bij de aankoop (of verkoop) van een perceel een verkennend bodemonderzoek wensen. Dit komt meestal omdat zij vermoeden (of zeker willen weten) dat de bodem op hun perceel vervuild is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een (olie)tank in de bodem zit of heeft gezeten.

Verder is daar nog de partijkeuring, ookwel AP04 genoemd. Stel je gaat een huis bouwen met daaronder een kelder (met dezelfde oppervlakte als het dat huis heeft). Dit betekent dat er heel wat kubieke meters grond afgegraven moet worden. Voor het afgraven hoeft meestal geen toestemming te worden gevraagd aan het zogenoemde ‘bevoegd gezag’. Op de website van VROM staat te lezen:

Is de bodem niet ernstig verontreinigd en wordt maar een kleine hoeveelheid grond ontgraven (minder dan 50 m3), dan is geen goedkeuring nodig. De ontgraving moet wel worden gemeld bij het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag zijnde ofwel de gemeente danwel de provincie.

Mocht de grond verontreinigd blijken te zijn, dan dient deze te worden gesaneerd. Een milieu-adviesbureau schat in of de af te voeren grond kan worden gereinigd. Is dit niet het geval, dan zal de grond moeten worden opgeslagen in een depot. Door middel van een partijkeuring moet de vervuiling worden vastgesteld. Kan de grond niet worden gereinigd dan moet de ernstig verontreinigde grond naar een stortplaats worden afgevoerd.

Het storten van verontreinigde grond mag volgens VROM alleen als:

  • de grond niet kan worden hergebruikt in een werk of als bodem (dit geldt voor licht verontreinigde grond), of;
  • de grond niet door een erkende reinigingsinstallatie kan worden gereinigd tot nuttig toepasbare grond (dit geldt voor ernstig verontreinigde grond).

written by plumio \\ tags: , , , , , , ,

May 05

Veel bedrijven, maar met name ook particulieren hebben vaak maar één keer in hun leven te maken met bodemonderzoek. Zij het omdat ze een nieuw huis of aanbouw willen wegzetten, of vanwege een vergunning die het noodzakelijk maakt om bijvoorbeeld een schonegrondverklaring te kunnen overleggen. Hoe dan ook, je hebt bodemonderzoek nodig en waar moet je beginnen met zoeken naar de beste, snelste en vooral goedkoopste bodemspecialist.

Allereerst rijst de vraag, wat voor bodemspecialist heb ik eigenlijk nodig, of zijn (en doen) ze allemaal hetzelfde. Het antwoord luidt: Nee, ze zijn niet allemaal hetzelfde! Sowieso is er een groot verschil tussen een sondeerbedrijf en een milieubureau. Alhoewel veel bedrijven deze expertises ook weer combineren, om het makkelijk te maken.

Sondeerbedrijven prikken in de bodem om zo de opbouw en de draagkracht van de bodem te bepalen. Dit gebeurt meestal tot een diepte van 30 meter (diepsondering), maar ook een handsondering wordt door hen gedaan. Deze gaan tot een maximum van 2,75 meter diepte. Met een sondering bepaal je dus de structuur en samenstelling van de bodem. Milieubureaus daarentegen kijken naar de grond zelf of deze niet vervuild is bijvoorbeeld (denk aan schonegrondverklaring).

Welke bodemspecialist je ook nodig hebt, het is altijd lastig om de juiste te vinden. In de gouden gids en google wordt je overstelpt met allerlei bureaus en bedrijven, waar je nog nooit van gehoord hebt. De grootste zijn misschien ietsjes bekender, maar die zijn door de bank genomen ook wel wat duurder. Hoe kun je in deze brij nou het juiste bedrijf vinden…

Er is nu een simpele oplossing:
Vraag hier meerdere offertes voor bodemonderzoek aan bij gerenommeerde bedrijven via BodemVergelijker.nl

written by plumio \\ tags: , , , , , , , , ,

Apr 24

Het woord belastingparadijs geeft in Wikipedia een lijst van 18 landen (of gedeelten van landen), die betiteld worden alszijnde een belastingparadijs. Als je veel geld zou hebben (of al hebt), welke zou je dan kiezen: ver weg, dichtbij, tropisch, of toch gewoon in “belastingparadijs” Nederland blijven.

Andorra

Andorra

België

Caymaneilanden

Dubai

Gibraltar

Ierland (Dublin Dock Area)

Kanaaleilanden

Liechtenstein

Luxemburg

Marshalleilanden

Monaco

Nauru

Nederland

Panama

speciale economische zones (China, Hongkong, Macau)

Vanuatu

Verenigde Arabische Emiraten

Zwitserland

written by plumio

Apr 23

Geregeld komt het voor dat je een select maakt, waarvan één (meestal de laatste) optie een vrije keuze is, waarbij verdere informatie gegeven dient te worden. Vaak staat hier iets van anders, nl. of overige. Met behulp van jQuery is het mogelijk om, in dit geval een textbox, te laten verschijnen, wanneer de gebruiker voor een bepaalde optie kiest.

Allereerst dien je jQuery in de head van je pagina toe te voegen, dit doe je als volgt:

<script type="text/javascript" src="pad/naar/jquery.js"></script>

Vervolgens moet je een select toevoegen, met een aantal opties.
Tevens wordt een lege div toegevoegd met als id de waarde ‘andersnl’.

<select id='eenNaam' name='eenNaam' onchange="ToonTextBox();">
<option value='1'>optie 1</option>
<option value='2'>optie 2</option>
<option value='3'>optie 3</option>
<option value='4'>anders, nl.</option>
</select>
<div id='andersnl'></div>

Als laatste voeg je wederom in de head een stukje code toe, dat er voor zorgt dat er een textbox verschijnt.

<script language="javascript">
 function ToonTextBox() {
  if ($("#eenNaam").val() == '4' ) {
   $("#andersnl").show();
   $("#andersnl").html("<input type='textbox' id='tbox' name='tbox' />");
  }
  else { $("#andersnl").hide(); }
 }
</script>

written by plumio \\ tags: , ,

Apr 22

Een bondige omschrijving voor palindroom is: een symmetrische sequentie. Deze kan zowel uit letters als cijfers bestaan. Bekende voorbeelden van palindromische woorden zijn o.a. lol, lepel, parterretrap, koortsmeetsysteemstrook. Dit artkel richt zich echter op palindromische getallen, in het bijzonder palidromische getallen die ook nog eens een priemgetal zijn.

Er zijn, priem of niet, oneindig veel palindromische getallen. De lijst van (decimale) palindromische getallen begint met 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 101, 111, 121 en ga zo maar door. Het is eenvoudig in te zien dat deze lijst oneindig door zal gaan, bekijk de volgende reeks maar eens: 11, 101, 1001, 10001, 100001, 1000001, enzovoorts. Een verrassend aspect bij dit simpele voorbeeld is dat meteen voor alle getallenstelsels is bewezen dat er oneindig veel palindromische getallen bestaan. Immers, binair 11 is decimaal 3 en hexadecimaal 11 is decimaal 17.

Voordat de palindromische priemgetallen aan bod komen, nog even dit. Er bestaat ook een lijst met palindromische kwadraten, deze start als volgt: 0, 1, 4, 9, 121, 484, 676, 10201, et cetera.

De lijst van decimale palindromische priemgetallen begint logischerwijs als volgt: 2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151 en verder. Als je de lijst bekijkt, kun je zien dat er geen palindromische priemgetallen zijn met een even aantal cijfers, op één uitzondering na, het getal 11. Het is namelijk bewezen dat elk palindromische getal met een even aantal cijfers deelbaar is door 11, waardoor het per definitie geen priemgetal kan zijn.

Het grootste op dit moment bekende palindromisch priemgetal is 10180004 + 248797842 × 1089998 + 1, welke is ontdekt door Harvey Dubner in 2007. Als je geinteresseerd bent in het ontdekken van (nieuwe) priemgetallen, zoek zeker eens in Google op Harvey Dubner om je te laten inspireren.

Waar je bijna niks over ziet of leest, zijn speciale palindromische priemgetallen. In het binaire stelsel zijn alle Mersenne en Fermat priemgetallen tevens palindromsiche priemgetallen, maar bestaat er bijvoorbeeld een decimaal Mersenne palidromische priemgetal of een Wolferich palindromische priemgetal.

Als je het weet of er één ontdekt, dan hoor ik het graag!!

written by plumio \\ tags: , , , , , , ,

Apr 07

Als je tegenwoordig een website maakt, kun je (schijnbaar) haast niet meer zonder een javascript framework dat client-side allerlei verrichtingen uitvoert. Op dit moment zijn er een aantal van zulke frameworks, bijvoorbeeld MooTools en Prototype, maar dit artikel gaat over een ander framework namelijk jQuery.

Ondanks het feit dat jQuery erg populair is, wordt er toch bijzonder weinig in het Nederlands over geschreven. Er is een poging gewaagd door jQuery.nl, en uiteraard wordt op verschillende fora er druk over gediscussieerd, maar echt goede informatie in het Nederlands is moeilijk te vinden.

Om te kunnen beginnen moet je het eerst downloaden. Op de eerste de beste pagina van jQuery staat al heel groot te lezen Download. Op het moment van schrijven is 1.3.2 de meest recente versie. Je hebt echter twee smaken van deze versie: Production en Development.

Het verschil tussen beide is dat de code van de Production versie is geminimaliseerd door o.a. alle enters, spaties e.d. er uitgehaald zijn. Hierdoor is het jQuery-bestand een stuk kleiner geworden, maar ook minder duidelijk voor een menselijke lezer. Daarentegen is de Development versie een stuk groter, maar makkelijker aanpasbaar, omdat de code zijn duidelijke structuur heeft behouden.

Download het bestand, zet het bij je html bestanden of in een aparte directory voor scripts en voeg de volgende code toe in de html header:

<script type=”text/javascript” src=”/pad/naar/jquery.js”></script>

Dat is alles. Je kan nu aan de slag met jQuery.

written by plumio \\ tags:

Apr 05

Een belangrijk element in de wiskunde zijn priemgetallen. Je weet wel, die getallen die alleen deelbaar zijn door 1 en zichzelf. Maar er zijn nogal wat verschillende soorten priemgetallen. Hier een aantal soorten op een rijtje.

Fermat priem

Een Fermat priemgetal is een geheel, positief getal van de vorm  waarbij n een niet-negatieve integer is. De lijst start met 3, 5, 17, 257, 65537, 4294967297, 18446744073709551617, 340282366920938463463374607431768211457, et cetera.

Mersenne priem

Dit is een positief geheel getal dat precies één kleiner is dan een macht van 2. De kleinste drie Mersenne-priemgetallen zijn 3, 7 en 31, terwijl het grootste Mersenne-priemgetal (MP) wat op dit moment bekend is (het 45ste) bestaat uit 12.978.189 cijfers. In totaal zijn er 46 bekend op het moment van schrijven.

Mersenne is één van de weinige priemgetallen waar geld mee te verdienen is. Voor het ontdekken van een nieuw MP met minder dan 100 miljoen cijfers ligt 3.000 dollar klaar. Ben je de gelukkige om een MP te vinden met meer dan 100 miljoen cijfers, dan krijg je 50.000 dollar. Het enige wat je hoeft te doen is software op je computer te installeren, die de rekenkracht van je computer gebruikt (als je het zelf niet nodig hebt) om een nieuw MP te vinden. Voor meer informatie en de benodigde software kijk op: Mersenne.org

Palindroom priem (ookwel PalPriem)

Dit is een priemgetal wat als het van achter naar voor schrijft precies hetzelfde getal oplevert. Enkele voorbeelden hiervan zijn 2, 11, 181, 919, 10601 et cetera. Het op dit moment grootste Palindroom priemgetal is 180.005 cijfers groot en is ontdekt in augustus 2007 door Harvey Dubner.

Sophie Germain priem

Als zowel p als 2p+1 een priemgetal is, dan heb je te maken met een Sophie Germain priemgetal (SGP). De eerste zulke priemgetallen zijn 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, en 131. Het op dit ogenblik grootste SGP is 48047305725 × 2172403-1 en bestaat uit 51910 cijfers. Het is op 25 januari 2007 ontdekt door David Underbakke.

Wall-Sun-Sun priem

Een priemgetal p >5 heet een Wall-Sun-Sun priemgetal als p2 het Fibonacci nummer deelt. Op dit ogenblik is er geen enkel Wall-Sun-Sun priemgetal bekend, terwijl wordt aangenomen dat er oneindig veel zijn. Publiekelijk is bekend dat er geen Wall-Sun-Sun priemgetallen zijn kleiner dan 1×1014.

Wieferich priem

Als 2p-1-1 deelbaar is door p2, waarbij p een priemgetal is, dan is p een Wieferich priemgetal. Op dit moment zijn er slechts twee van zulke getallen bekend, namelijk 1093 en 3511. De eerstvolgende (als die bestaat) moet groter zijn dan 1.25×1015 (oftewel 1.250.000 miljard).

Wilson priem

Een Wilson priem is een priemgetal p waarbij (p - 1)! + 1 gedeeld moet kunnen worden door p2. Er zijn drie van zulke getallen bekend: 5, 13 en 563. De eerstvolgende is zeker groter dan 5×108.

Wolstenholme priem

Een priemgetal P >3 wordt een Wolstenholme priemgetal genoemd, dan en slechts dan als

De enige bekende Wolstenholme priemgetallen zijn 16843 en 2124679, de eerstvolgende is groter dan een miljard.

Vast en zeker zijn er nog meer soorten priemgetallen. Mocht je er eentje weten, laat het gerust weten.

written by plumio \\ tags: , , , , , , , , ,

Apr 05

Tegenwoordig word je doodgegooid met televisieprogramma’s over wonen, klussen en het opknappen van een woning, al dan niet in het buitenland. Een kleine greep uit het assortiment: werk aan de woning (RTL4), droomhuis in de zon (SBS6), grote verbouwing (SBS6), help mijn man is klusser (RTL4) en ga zo maar door. Allemaal hebben ze toch een redelijk aantal kijkers, soms zelfs meer dan een half miljoen. Helaas zie je zelden wat er voorafgaat aan het creëren van een nieuw of uitbreiding op een bestaand bouwwerk. Het begint namelijk allemaal met een sondering.

Op Wikipedia staat een duidelijke omschrijving wat een sondering nou eigenlijk precies is:

Sonderen, het uitvoeren van een sondering, als begrip uit de grondmechanica is het bepalen van het draagvermogen van de grond door een staaf met kegelvormige punt met een tophoek van 60°, de sondeerconus, in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten.

Simpel gezegd, druk een staaf de grond in en meet hoe moeilijk (of makkelijk) dat gaat. Als er op een kavel een woonhuis gebouwd gaat worden volstaat het meestal met een sondering of twee, maar bij grotere gebouwen (lees: grotere oppervlakte) kan dit aantal snel hoog oplopen, tot in de honderden. De voornaamste reden hiervoor is dat geen enkele sondering exact gelijk is. Alhoewel dit vrij logisch klinkt, is het toch heel bijzonder hoe twee sonderingen die nog geen 5 meter van elkaar gedaan zijn kunnen afwijken. De verschillen zijn soms enorm.

Sonderingen die gedaan worden voor milieukundig bodemonderzoek, een zogenaamde handsondering, gaan meestal niet dieper dan 3 meter de bodem in. Daarentegen gaan sonderingen om het draagvermogen te bepalen veelal 30 meter de bodem in, maar er zijn ook sonderingen die wel 100 meter diep de bodem in zijn gegaan. Om zulke dieptes te kunnen bereiken is speciaal materiaal nodig, in de vorm van een vrachtwagen, zoals hieronder is afgebeeld.

sondeerwagen

sondeerwagen

Nadat de sonderingen zijn gemaakt, worden de resultaten hiervan met behulp van verschillende softwarepakketten verwerkt tot een rapport. Dit rapport is meestal bestemd voor de constructeur van het toekomstige bouwwerk, wat door het maken van de sonderingen alweer een stukje dichterbij is gekomen.

written by plumio \\ tags: , , , ,

Apr 03

Allereest wil ik je welkom heten op mijn blog Plumio.nl. Ook al is dit pas mijn eerste bericht en staat de bezoekerteller nog stijf op nul, hoop ik dat mijn blog toch iets zal toevoegen aan het internet.

Met deze website wil ik duidelijk maken wat ik eigenlijk doe, en wat me zoal bezighoudt. Onlangs besefte ik me dat dat nog stiekem best veel is. De nadruk ligt op het ontwikkelen van leuke, interessante (web)concepten en die succesvol in de markt proberen te zetten. Een aantal van deze concepten zijn gericht op een zeer specifiek vakgebied, namelijk geotechniek.

Veel mensen die ik spreek hebben er nog nooit van gehoord, of verwarren het met geografie. Het vakgebied geotechniek houdt zich bezig met het onderzoeken van de bodem om te bepalen wat voor soort fundering (bijvoorbeeld paalfundering of betonfundering) er nodig is om het gewenste bouwwerk (woonhuis, garage, flat) veilig te kunnen bouwen.

Ik hoop dat je met plezier en interesse mijn blog gaat volgen. Mocht je vragen, opmerkingen, kritiek of wat dan ook hebben, laat het me weten. Alvast bedankt voor je feedback.

Nil Volentibus Arduum

written by plumio \\ tags: